4 Mayıs 2016 Çarşamba

DEMOKRATLAR KULÜBÜNDE YENİ DÖNEM; BAŞKAN, 13. ve 14. Dönem Milletvekili Enver TURGUT

DEMOKRATLAR KULÜBÜNDE YENİ DÖNEM
Demokratlar Kulübü’nün 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı ifa ve icra edildikten sonra, Kanun ve Tüzük gereği 19 Şubat 2016 Cuma günlü oturumda “Merkez Yönetim Kurulu”nda görev taksimi yapıldı.

Anadolu Kulübü Salonlarında icra edilen Genel Kurulda üç yıllığına seçilen Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri (13. ve 14. Dönem Milletvekili Enver TURGUT, Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Dr. Namık AYDEMİR, Gazeteci – Yazar Mustafa Nevruz SINACI, Yüksek Mühendis Mehmet Arif DEMİRER, Prof. Dr. Rifat Melih AKTAŞ ve Araştırmacı – Yazar Halûk KILÇIK)’nin katılımı ile en yaşlı üye Enver TURGUT Başkanlığında yapılan görev taksimi sonucu:        
ENVER TURGUT BAŞKAN
Enver TURGUT, Demokratlar Kulübü Genel Başkanlığı’na; Mehmet Arif DEMİRER, Genel Başkan Vekilliğine; Mustafa Nevruz SINACI, Genel Sekreterliğe; Mehmet ÖZDEMİR, Genel Muhasipliğe; Oy birliği ile getirildiler. Namık AYDEMİR, Rifat Melih AKTAŞ ve Halûk KILÇIK ise Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyesi; Ali ABALI, Ertuğrul MAT ve Kemal CAMBAZOĞLU’da Yüksek Denetleme Kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.   Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, görev taksiminden başka; Yakın geçmiş, mevcut durum ve ümitle bakılan yeni dönem üzerinde müzakereler yapılarak: Ayrıntılı bir “Faaliyet Programı ile Uygulama ve Eylem Plânı” hazırlanmasına; Yassıda’nın “Sözde kültür, eğlence ve rant merkezi haline getirilmesi” girişimlerine mukabil “bir karşı tavır takınılması” ile konuya dair kamuoyu oluşturulmak üzere gerekli çalışmaların başlatılmasına;    
En kısa sürede “Demokratlar Kulübü Merkez ve Sosyal Amaçlı Lokali” olarak kullanılmak üzere, uygun bir büro/daire tutulmasına; (İcabında, Kulübün kendi malı ve mülkiyetine kazandırılacak bir daire için bağış ve yardım kampanyası açılmasına) Şube kuruluşları için inceleme, araştırma ve gerekli temaslarda bulunulmasına;   İvedilikle bir iletişim zinciri oluşturulmasına; Yeni üye kaydı amacıyla (ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra) geniş bir kampanya başlatılmasına ve özellikle bu kampanya kapsamında kullanılmak üzere “tanıtıcı” bir BROŞÜR çalışması yapılmasına...  

Ayrıca, Yüksek Danışma ve Bilim Kurulu ile gerekli görülmesi halinde diğer yan kurul, yardımcı kuruluş, komite ve komisyonların (yeri ve zamanı geldikçe) teşkil edilerek faaliyete geçirilmesine karar verildi.  - Haberin devamına http://www.hurriyethaber.com.tc/2016/2/demokratlar-kulubunde-yeni-donem-h490.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder